På billedet ses fra venstre: Gurli Knudsen, Doris Waschak Andersen, Annette Wilms, Hanne Gjelstrup, Conny Møller og Bodil Møller Andersen.

På foreningens generalforsamling 28. august 2021 blev følgende valgt til bestyrelse:

Conny Møller
Hanne Gjelstrup
Annette Wilms
Doris Waschak Andersen
Bodil Møller Andersen

Suppleanter:
1. suppleant – Nina Vestergaard Kristensen
2. suppleant – Gurli Knudsen