Træffet er vel overstået og det var to gode dage.

Generalforsamlingen valgte følgende bestyrelse:

Doris Waschak Andersen – formand

Bodil Møller Andersen – næstformand

Annette Wilms – kasserer

Hanne Gjelstrup – bestyrelsesmedlem

Gurli Knudsen – bestyrelsesmedlem

Suppleanter:

  1. Annette Lolk
  2. Eva Husted

Intern revisor: Jane Sørensen

Suppleant intern revisor: Dorthe Gjelstrup

Du kan læse beretning samt referat fra generalforsamlingen 2022 her.