Kære medlemmer at Dansk Patchwork Forening

Der er sket nogle ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Vores bestyrelsesmedlem, Jette Tullin, faldt tidligere på året og fik hjernerystelse. Desværre er der kommet følgeskader, og hun har været nødt til at fratræde sin bestyrelsespost. Suppleant Pia Johansen er indtrådt i bestyrelsen og har valgt at overtage hele Jettes periode, nemlig frem til generalforsamlingen 2025.

Doris Waschak Andersen er fratrådt som formand af personlige årsager og har trukket sig helt ud af bestyrelsen. Derfor har jeg, som næstformand, overtaget den post, indtil bestyrelsen har valgt en ny formand efter næste generalforsamling.

Suppleant Annie Malling er trådt ind som bestyrelsesmedlem i stedet for mig.

Efter generalforsamlingen den 24. august 2024 skal bestyrelsen beslutte, hvem der skal være den nye formand. Da tidshorisonten er så kort, har vi ikke gjort det store ud af at melde det ud, men selvfølgelig skal det ikke holdes hemmeligt.

Her skal nævnes, at vi får brug for ”nyt blod” i bestyrelsen. Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen, men har du lyst til at stille op til en bestyrelsespost, er du velkommen. Hvis du vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen, kan du kontakte en af os i bestyrelsen.

Med ønsket om en god sommer til alle, Gurli Knudsen