Free & Eazy Circles

Free & Eazy Circles  Book Cover
Free & Eazy Circles C&T Publishing Uindbyndet 96

ISBN 978-1-57120-346-5

Jan Mullen skriver, at hun er inspireret af Dresden Plate blokken. Dette skinner tydeligt igennem i projekterne med de runde former.

Stofferne, som er anvendt, er så “glade”, at man bliver i godt humør af at blade i bogen og får helt lyst til at sy i tilsvarende stoffer. Men, som i alle patchworkarbejder er det netop stofvalget, der gør den store forskel og sætter det individuelle præg på de forskellige pro-jekter.

Teknikkerne er maskinsyet patchwork og maskin- og håndsyet applikation. Fotografierne viser flere forskellige former for quiltning.

Bagest i bogen er der vist de sjoveste, små puder – oplagte til børneværelset. Puderne af-sluttes med utraditionelle, spændende kanter med udførlig arbejdsanvisning til.

Lis Brock, Enslev. Boganmeldelse i Kludemagasinet 3/2008