Lokalgrupper

Rundt om i landet er der etableret lokalgrupper, hvor foreningens medlemmer kan mødes til hyggeligt samvær og/eller omkring forskellige temaer, f.eks. juleting og forskellige syteknikker. Mange lokalgrupper etablerer desuden kurser, udstillinger eller andre arrangementer, hvor der er rig mulighed for at se, hvor alsidig passionen for patchwork kan udøves. Foredrag, workshops m.m., som vi nævner her, bliver afholdt af lokalgrupperne og er åbne for alle. Skulle din lokalgruppe have et sådant arrangement, så send en mail til os.

En Patchwork-/quiltegruppe kan registreres som en lokalgruppe. En lokalgruppe defineres som en gruppe, der kan dokumentere, at den er demokratisk opbygget og har en styregruppe/bestyrelse, der råder over nogle lokaler samt har til formål at styrke interessen for patchwork og støtter op om foreningen. Lokalgruppen vælger en kontaktperson, der er medlem af DPF, som bindeled til Foreningens Bestyrelse. 

Dansk Patchwork Forenings formål med lokalgrupper er at opnå et bindeled mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer.

Kontakt Gurli Knudsen, hvis du har tilføjelser/ændringer til lokalgrupper eller hvis du ønsker at starte en ny lokalgruppe op.

Referat – lokalgruppemøde marts 2024

Kludemagasinet
Som lokalgruppe har I del i spaltepladsen i Kludemagasinet. Lokalgruppen skal selv kontakte redaktionen af Kludemagasinet, hvis I vil fortælle om en kommende udstilling, kursus eller anden begivenhed. Send nogle billeder, skriv lidt tekst og send det til redaktionen.