Udfordringer

Som medlem har du mulighed for at deltage i flere udfordringer, herunder konkurrencer og udstillinger. Lokalgrupper kan ligeledes tilmelde sig som gruppe.

Dansk Patchwork Forenings udfordringer og konkurrencer (kun for medlemmer):

Udfordringen 2024 er såvel udfordring som plakatquilt. Quilten, der vinder, vil tillige indgå i plakaten for træf 2025.

Udfordringen formuleres således:

• Der skal indgå fire traditionelle blokke.

• Blokkene skal være genkendelige.

• Emnet skal være quiltet.

Der er ikke krav om størrelse eller type af emne.

Tilmelding af din quilt skal ske via medlemssiden senest 1. juni 2024. Færdige quilte skal være afleveret til foreningen (et bestyrelsesmedlem) senest den 8. august 2024.

De indkomne bidrag vil blive bedømt af en dommerkomite for det kreative udtryk og den tekniske kunnen. Den tilmeldte quilt må ikke tidligere have været vist offentligt, ej heller på de sociale medier.

Ønsker du at tilmelde dig årets træfudfordring kan du gøre det via vores medlemsside under menupunktet “Årets udfordring 2024”.