Kontingent

Kontingent 2024

Danmark 380 kr.     (+50 kr for nye medlemmer)                                                  

Udland 485 kr.        (+50 kr for nye medlemmer)

Studerende 200 kr. ved fremsendt kopi af studiekort (+50 kr for nye medlemmer)

Nye medlemmer: Gebyr 50 kr. til fremsendelse af sidst udgivne blade 

Kontingent og indmeldelsesgebyr er inkl. 25% moms.

Kontingent for 2024 opkræves ultimo oktober 2023 med sidste rettidige betalingsdato 30. november.

Ved for sen indbetaling opkræves nyt indmeldelsesgebyr, jf. foreningens vedtægter.

Du kan løbende blive optaget som medlem af DPF, dvs. du modtager automatisk de medlemsblade for den periode, der betales for.

Prisen reduceres i forhold til indmeldelsestidspunktet, således at hvis du indmelder dig efter den 30. maj vil du kun blive opkrævet halvt kontingent for året (i 2024 svarende til 190 kr. + 50 kr. indmeldelsesgebyr = 240 kr.) 

Kludemagasinet er foreningens medlemsblad, og det udkommer fire gange årligt: Januar, april, juli og oktober.

Er du studerende skal du hvert år sende kopi af dit studiekort til kassereren inden den 1. oktober, ellers opkræves du automatisk alm. kontingent for det kommende år.

Udmeldelse: iflg. vores vedtægter skal udmeldelse med virkning for det kommende år ske skriftligt eller telefonisk til kassereren eller et bestyrelsesmedlem senest den 1. oktober. Ved udmeldelse senere end den 1. oktober, betales kontingent for det efterfølgende år.