Kontingent

Kontingent 2020

Danmark 340 kr.     (+50 kr for nye medlemmer)                                                  

Udland 445 kr.        (+50 kr for nye medlemmer)

Studerende 200 kr. ved fremsendt kopi af studiekort (+50 kr for nye medlemmer)

Nye medlemmer: Gebyr 50 kr. til fremsendelse af sidst udgivne blade 

Kontingent og indmeldelsesgebyr er inkl. 25% moms.

Kontingent for 2020 er vedtaget på generalforsamlingen den 24. august 2019 og opkræves ultimo oktober 2019 med sidste rettidige betalingsdato 30. november.

Ved for sen indbetaling opkræves nyt indmeldelsesgebyr, jf. foreningens vedtægter.

Man kan løbende blive optaget som medlem af DPF. Dvs. du modtager automatisk de medlemsblade for den periode der betales for.

Prisen reduceres i forhold til indmeldelsestidspunktet således, at hvis man indmelder sig efter den 30. maj vil man kun blive opkrævet halvt kontingent for året (i 2020 svarende til 170 kr. + 50 kr. indmeldelsesgebyr = 220 kr.) 

Kludemagasinet er vores medlemsblad og det udkommer fire gange årligt: januar, april, juli og oktober.

Er du studerende skal du hvert år sende kopi af dit studiekort til kassereren inden den 1. oktober ellers opkræves du automatisk alm. kontingent for det kommende år.

Udmeldelse: iflg. Vores vedtægter skal udmeldelse med virkning for det kommende år ske skriftligt eller telefonisk til Foreningens sekretariat eller et bestyrelsesmedlem senest den 1. oktober. Ved udmeldelse senere end den 1. oktober, betales kontingent for det efterfølgende år.