Krea-Quilterne

Carina Hyden Lauritsen
Helenegade 5
9900 Frederikshavn
Telefon: 2683 8048
Mailadresse: carina.hyden@gmail.com

Kreaquilterne er en lokalgruppe hvor alle er medlem af DPF. Vi mødes den 2. mandag i måneden, dog ikke juli og december. 

Mødeaftenerne er i 2019 følgende:11/2  11/3  8/4  13/5  15/6-Sommerudflugt  12/8  10/9  8/10  11/11  

Lokalgruppen  er en undergruppe/kreds i foreningen Kreastedet, som har egne lokaler på Knivholt, Hjørringvej 136, 9900 Frederikshavn. Dvs at hvis man skal være med i Kreaquilterne skal man være medlem af både DPF og Kreastedet. 

En gang om året arrangerer moderforeningen udflugt som hvert år tilstræber at alle håndarbejdsgenrer tilgodeses, herunder besøg ved noget med patchwork, som regel en butik.