Hvornår:
23. maj 2023 – 20. august 2023 heldags
2023-05-23T00:00:00+02:00
2023-08-21T00:00:00+02:00

Udstillingen vises hen over sommeren i Københavns Domkirke. Udstillingen åbner den 23. maj 2023 kl. 16.  Fra onsdag den 24. maj og frem til 20. august kan udstillingen ses i tidsrummet: Mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00 og fredag og søndag kl. 12.00 – 16.00.

Her er lidt om baggrunden for udstillingen, der i første omgang blev vist i Stoense Kirke.

Stoense Kirke er en lille middelalderkirke på Nordlangeland. Udvendig ligner den enhver anden dansk landsbykirke bortset fra, at tårnet her vender mod øst. Indvendig finder man en meget flot altertavle udført af den dygtige billedskærer Lorentz Jørgensen. Den var oprindelig lavet til og ophængt i Tranekær Kirke, men blev i 1847 flyttet til Stoense. Den meget smukke prædikestol er udført af Hans Gudewerdt, som var Jørgensens læremester. I 1956 skete der en stor modernisering af kirken, hvor man fjernede kirkebænkene i hovedskibet og erstattede dem med moderne stole, tegnet af Kåre Klint.

Kirken har en fantastisk akustik, og siden slutningen af 1970’erne har familien Steensen-Leth på Steensgård arrangeret klassiske sommerkoncerter i kirken. Disse koncerter har hvert år tiltrukket verdenskendte navne inden for kammermusikken. De har nydt akustikken og den intime atmosfære. Det var også ved en af disse koncerter, at ideen om en udsmykning i kirken opstod, idet billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt og formanden for Ny Carlsberg Fondet traf hinanden. En ansøgning til fondet gjorde det muligt i 2005 at opsætte to glasmosaikvinduer i sideskibets vinduer skabt af Maja Lisa Engelhardt.

Hvert år arrangeres der kunstudstilling i kirken. I den forbindelse har menighedsrådet fået kirkeministeriets tilladelse til at opsætte 13 kroge i kirkerummet.

For et års tid siden fik jeg en henvendelse fra sognepræsten Peter Møberg, som havde fået den ide, at de 13 kroge netop passede med antallet gæster omkring nadverbordet Skærtorsdag. Han spurgte, om ikke det kunne være en opgave for QQ Textilkunst at gå i gang med. Samtidig lovede han at lave en beskrivelse af samtlige 12 disciple, så vi kunne have noget at gå ud fra.

Jeg forelagde ideen for gruppen, og der var så stor tilslutning, at vi valgte at gå videre med projektet. Der blev nedsat et udvalg, som skulle stå for planlægningen. Udvalget satte tre kriterier op, som værkerne skulle opfylde: Alle skulle have samme mål, nemlig 70 x 60 cm. Navnet på apostlen skulle fremgå, og endelig skulle man kunne se hans attribut (kendetegn). Apostlene blev fordelt ved lodtrækning, og vi fik hver især en beskrivelse af vores apostel.

Selv om det var en grundig beskrivelse, er der dukket mange spørgsmål op undervejs i processen. Så der er både blevet læst i bøger og Bibel, googlet og stillet spørgsmål til præsten. Det har været en spændende udfordring, og mon ikke vi alle er blevet en lille smule kloge på et område, man normalt ikke beskæftiger sig så  meget med.