Home Sweet Quilt, Fresh, easy quilt patterns from Jililly Studio

Home Sweet Quilt, Fresh, easy quilt patterns from Jililly Studio  Book Cover
Home Sweet Quilt, Fresh, easy quilt patterns from Jililly Studio Martingale & Company/That Patchwork Place Uindbundet 96

ISBN  978-1-60468-086-7

Både begyndere og garvede quiltere kan få glæde af denne bog, som indeholder tolv for-skellige projekter fra puder over bordløbere til væg- og sengetæpper – alle sammensat af stoffer i dejlige, friske farver. Flotte applikationer pryder de fleste af projekterne.

Forfatteren kombinerer også bomuld og uld, hvor ulden først filtes og derefter applikeres på. Forrest i bogen er der en grundig vejledning til både hånd- og maskinapplikation, lige-som der også er vejledning til filtning af ulden, så den kan applikeres på uden at komme til at trevle. Kombinationen af bomuld og uld giver en god og blød reliefvirkning.

En inspirerende bog, som varmt kan anbefales.

Nina Førstø, Søborg. Boganmeldelse i Kludemagasinet 1/2013