Quilts from Europe

Quilts from Europe  Book Cover
Quilts from Europe C&T Publishing 112

ISBN 1-57120-095-9

Forfatteren har fået en rigtig god idé til denne bog. Gül Laporte, som selv er en anerkendt quilter, vil vise, hvad quiltere over hele Europa beskæftiger sig med nu. Måske er idéen opstået, fordi hun har været IR for Frankrig.

I bogen vises værker af 14 udvalgte quiltere fra 6 områder i Europa (således er Skandinavien repræsenteret ved Charlotte Yde (DK) og Bente Vold Klausen (N). Det kan ellers være dyrt og besværligt at få et overblik over europæisk patchwork, hvis man skal rejse rundt til de forskellige udstillinger i Europa, men her kan man se en del af, hvad der er lavet i Europa indenfor de seneste år.

Bogen er skrevet på et let forståeligt engelsk, og der er en kort beskrivelse af hver quilter, samt et antal billeder af vedkommendes bedste quilts. Endvidere har hver quilter givet mønsteret og opskriften på et af sine tæpper.

Der er mange billeder af flotte og utraditionelle quilts i denne bog, som jeg vil anbefale som en inspirationskilde mere end som en egentlig opskriftsbog. Det er tydeligt, at forfatteren har bestræbt sig på at vise specielle og moderne quilts, og det synes jeg er lykkedes fint.

Man ser betagende flotte quilts af Maryline Collioud-Robert fra Schweiz og af Olga Prins Lukowski fra Holland og af andre, som nok ikke er så kendte her i landet. En spændende bog, som først og fremmest udmærker sig ved mange gode billeder af flotte quilts

Birgit Hjorth. Boganmeldelse i Kludemagasinet 3/2000