Som en fisk i vandet – håndarbejde mellem tradition og refleksion

Som en fisk i vandet - håndarbejde mellem tradition og refleksion Book Cover
Som en fisk i vandet – håndarbejde mellem tradition og refleksion Klematis. Uindbundet 80

ISBN 87-7701-564-9

Bogen er udgivet af Danmarks Lærerhøjskole for at markere, at det er 5 år siden, man startede med at tilbyde Åben Uddannelse i Tekstilfag. Bogen består af 9 artikler, der om-handler Åben Uddannelse og Cand.pæd.studiet i tekstilfag. De er skrevet af forskellige forfattere med tilknytning til Skolen og faget.

Det er en meget videnskabelig bog med et flot fagdidaktisk vokabularium. Der er interes-sante filosofiske og samfundsmæssige betragtninger over håndarbejdsuddannelsen før og nu. Det, man kan spørg om, er: Hvem er egentlig målgruppen for denne publikation?

Måske kommende studerende – måske lærere i faget håndarbejde – måske andre inte-resserede.

Der er absolut ikke tale om en lærebog i faget, men den giver et ganske godt billede af den forskning og de problemstillinger, der er aktuelle på DLH for tiden. Det centrale er, at man ikke længere har brug for traditionel håndarbejde med et gammeldags ”fornuftigt” formål, men hvad skal vi sætte i stedet? Det er der mange fine bud på – for selvfølgelig skal vi have håndarbejde eller tekstilfag og lærere i faget. Måske er bogen mest skrevet for andre forskere og nærmest et manifest for fortsat forskning inden for tekstilfagene

Birgith Hjorth. Boganmeldelse i Kludemagasinet 1/1998