Tidlösa Täcken

Tidlösa Täcken Book Cover
Tidlösa Täcken Image Ring, Malmø indbundet 136

ISBN 91-974721-0-7

Bogen, som er svensk, indledes med lidt patchworkhistorie og giver derefter en udførlig redegørelse for redskaber og materialer til patchwork samt grundlæggende farvelære.

I ‘trin for trin’ illustrationer og forklaringer gennemgås amerikansk syning, syning over pap, maskinsyning, syning af stamps, forskellige applikationsteknikker, hånd- og maskinquiltning samt lukkekant.

Der gives udførlige mønstre/opskrifter på 11 traditionelle mønstre, bl.a. log cabin, flyvende gæs, sneglespor, forskellige stjerner samt en sampler.

Bogen er velforsynet med store farvefotos, ligesom alle tegninger er farvelagte.

Sidst i bogen findes en engelsk – svensk patchwork ordliste.

En dejlig og udførlig grundbog.

Bente Eiler. Boganmeldelse i Kludemagasinet 3/2003